menu
GA Geijutsuka Art Design Class aka GA Geijutsuka Ato Dezain Kurasu, also written "GA Art Department Art Design Class" is a Japanese seinen yonkoma manga series by Satoko Kiyuzuki. GA Geijutsuka Art Design Class is a Japanese seinen yonkoma manga series by Satoko Kiyuzuki. The series was serialized in Heiwa Shuppan's moe four-panel manga magazine Comic Gyutto!